VÝHODY
 • Klasický nosný drevený rám so zníženým množstvom dreva
 • Výška a priestor navyše vo vašom podkroví
 • Možnosť interiérového dizajnu s odkrytými nosníkmi
 • Zabraňuje ďalšiemu zaťaženiu druhej krokvy, ak medzi krokvami a znížením výšky nie je vložená izolácia
 • Jednoduchá inštalácia a to aj pri práci s oblými štruktúrami guľatiny
 • Jednoduchá izolácia a to aj vtedy, keď sú trámy krokvy nepravidelne rozmiestnené
 • Vodotesná a vzduchotesná
 • Rýchla a jednoduchá inštalácia
 • Minimálna hrúbka s maximálnym izolačným účinkom
 • Pri montáži sa nekrúti ani neprehýba
 • Izolačná fólia Aluthermo® je zároveň izolácia a parotesná zábrana
 • Odolná voči vlhkosti aj bez podkladového pásu na strechu
Teplo v zime, sviežo v lete
 • Recyklovateľný
  výrobok
 • Vyrobený
  v Belgicku