ALUTHERMO® ako izolácia tepla

Viete že...?
Minerálna vlna vplyvom znižujúcej sa vonkajšej teploty a zvyšovaniu kondenzácie vodnej pary vo svojom vnútri stráca až 35 % svojich tepelnoizolačných vlastností, pri znížení teploty z + 5 °C na -15 °C.


Dôkaz 1

Meratelný výkon
Pri absencii vhodného štandardu pre meranie tenkých reflexných izolácii, spoločnosť ALUTHERMO® vždy spolupracovala s vedeckým svetom za účelom zistenia skutočného výkonu svojich produktov.

Pragmatický prístup
Na rozdiel od merania straty cez vedenie, nepoužiteľný pre tenké reflexné izolácie, ktorý reprezentuje teoretické R (tepelný odpor), ALUTHERMO® je zamerané na určovanie výkonu rôznych typov izolácií na viacej reálnej báze: meranie spotreby energie.

Princíp je veľmi jednoduchý: meranie energie potrebnej na udržanie referenčnej teploty (21 °C), v konštrukcii “klasicky” izolovanej, porovnávanej s alternatívnou izoláciou ALUTHERMO®  v zimných podmienkach.


Strešná konštrukcia (1), alternatívne izolovaná Aluthermo Quattro (2), Aluthermo Optima (3) a 200 mm sklenej vaty vodivosti λ 0,040 W / m.K (4).

Objektívne a jasné výsledky
Skladba bola umiestnená do Klima komory v laboratóriu ELIOSYS*, zameranej na zimné teploty -5 °C, 0 °C až 5 °C pri zachovaní konštantnej vnútornej teploty 21 °C. Množstvo energie potrebnej na udržanie vnútornej teploty sa potom meria a porovnáva:Na záver treba poznamenať, že tenké reflexné izolácie z ALUTHERMO®, majú pri aplikácii v reálnych podmienkach vyšší výkon ako tradičné izolácie.

Staršie merania – komparatívna (porovnávacia) metóda podľa štúdie Sheffield Hallam University Report No. CIM 199/r1 June 2008.

Tu si môžete stiahnuť ELIOSYS štúdie:

*ELIOSYS je nezávislé laboratórium špecializujúce sa na reprodukciu v klimatických podmienkach. Medzi podmienkami, ktoré môžu produkovať v Eliosys patrí: slnko v zemskej atmosfére, teplotné odchýlky od -70 do +160 °C, pri regulácii vlhkosti 15 až 95%, vplyv krupobitia, tiaž snehu a tlak vetra.


Dôkaz 2

Analýza stavby nízkoenergetického domu v Luxemburgu (strecha zaizolovaná s Aluthermo Quattro®) – spoločnosťou Luxotica, certifikovaná TÜV
 

Teplo v zime, sviežo v lete
  • Recyklovateľný
    výrobok
  • Vyrobený
    v Belgicku