Aluthermo® ako izolácia hluku

Čo je to hluk?
Hluk je každý zvuk - nezávisle na hlasitosti - ktorý môže vyvolať nežiaduce fyziologické alebo psychické účinky na jednotlivca a ktorý môže zasahovať do spoločenských aktivít jednotlivca alebo skupiny.

Hluk a zdravie
Hluk v životnom prostredí alebo v komunite vážne postihuje ľudí, zasahuje do každodenných aktivít v škole alebo v práci, doma a vo voľnom čase. Nadmerný hluk môže zvýšiť stres, znemožňuje rozhovor a ovplyvňuje pohodu. Takéto zvuky sú vnímané ako nežiaduci hluk. Hluk je znečisťujúca látka a predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a sluch. Výskumy popisujú hluk ako najprenikavejšieho znečisťovača životného prostredia.

 1. Aluthermo® izolácie striech.
 2. Aluthermo® izolácie stropov.
 3. Aluthermo® izolácia priečok.
 4. Aluthermo® izolácia pod podlahy.
 5. Aluthermo® izolácia stien.
Technické parametre Aluthermo
Quattro®
Aluthermo®
21 mm
Aluthermo®
7 mm
Zvuková izolácia R-ružový šum = 34,3 db (A)
R-dopravný hluk = 28,3 db (A)
R-ružový šum = 27 db (A)
R-dopravný hluk = 24 db (A)
-
Zvuková izolácia krokov ΔLw = 22 dB - ΔLw = 26 dB
Teplo v zime, sviežo v lete
 • Recyklovateľný
  výrobok
 • Vyrobený
  v Belgicku