VÝHODY
 • Klasický nosný dřevěný rám se sníženým množstvím dřeva
 • Výška a prostor navíc ve vašem podkroví
 • Možnost interiérového designu s odkrytými nosníky
 • Zabraňuje dalšímu zatažení druhého krovu, pokud mezi krovy a snížením výšky není vložená izolace
 • Jednoduchá instalace a to i při práci s oblými strukturami kulatiny
 • Jednoduchá instalace a to i tehdy, kde jsou trámy nepravidelné rozmístěné
 • Vodotěsná a vzduchotěsná
 • Rychlá a jednoduchá instalace
 • Minimální tloušťka s maximálním izolačním účinkem
 • Při montáži se nekroutí ani neprohýbá
 • Izolační folie Aluthermo® je zároveň izolace a parotěsná zábrana
 • Odolná vůči vlhkosti i bez podkladového pásu na střechu
Teplo v zimě, svěže v létě
 • Recyklovatelný
  výrobek
 • Vyrobený
  v Belgii